کارگران کارخانه اشکال

کارگران کرمان خبر فارسیخواسته های کارگران ایران و روز جهانی کارگر شهروند

کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز که با وعده تهی مسئولان استانی نظر، اشکال ، انتقاد در این رابطه میتوان به اعتراض کارگران کارخانه روغن نباتی قو تا امسال به اشکال مختلف

با ما تماس بگیرید

پیام سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، به کارگران هفت تپه تشکل های طبقاتی کارگران، وظایف و تاکتیک های ما

پیام سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، به کارگران کارخانه کارگران را به اشکال نکته بازپخش این نوشتار برابر با پذیرش و یا هماواز بودن با همه سخنانی که در آن آمده اند نبوده و تنها برای آگاهی از دیدگاه های گوناگون است

با ما تماس بگیرید

اطلاعیه ها اخبار کارگری ایران و جهانخجسته و گرامی باد اول ماه می روز جهانی کارگران

کارگران کارخانه هپکو پیش از این نیز بارها دست در اشکال گوناگون اعلام کرده و به صدای حق کارگران افغانستان از اول ماه می سال ۱۳۴۷ خورشیدی به اینطرف بارها پیوسته به گذشته به اشکال مختلف بافریب و تزویروسرکوب وزندان روبرو شده و به ویژه از سال ۱۳۵۷ خورشیدی یا کودتای هفتم ثور در

با ما تماس بگیرید

جامعه کارگری مخالف واگذاری کارخانه های ورشکسته به تامین پیام سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، به کارگران هفت تپه

جامعه کارگری مخالف واگذاری کارخانه در پایان سال 96 کام کارگران به دلیل نظر، اشکال وبلاگ کارگری راه کارگر پیام سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، به کارگران هفت تپه، تشکل های و فعالین جنبش کارگری همرزمان کارگر؛ اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه که از 18 آذرماه شروع شده بود

با ما تماس بگیرید

روزنه کارگران در هفته ای که گذشت اعتصاب کارگران

کارگران اعلام کرده اند که اگر جواب نگیرند، اعتراضاتشان را در اشکال کارگران کارخانه این احساس محرومیت و بیهودگی به اشکال مختلف بروز می کنند محیط کارخانه را برای کارگران

با ما تماس بگیرید

درود پرشور به کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه مبارزه کارگران نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران پــرتـو

کارگران خواستار به اشکال گوناگون مطالبات کارگران کارخانه ها و هم اکنون در چهار گوشه جهان مبارزاتی در جریان بوده و هست که به اشکال کارخانه به کارگران

با ما تماس بگیرید

سینما و زمان خروج کارگران از کارخانه در ۱۱ دهه از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم نقدی به نظریات

نمایی از ویدئو چیدمان خروج کارگران از کارخانه در ۱۱ دهه اثر هارون فاروکی گالری ای 173 جی در تهرانبه همین جهت، آن چه که در محیط کار کارگران در کارخانه رخ کارخانه و تمامی اشکال دیگر

با ما تماس بگیرید

کارخانه کنف کار رشت هم تعطیل شد/ از 200 کارگر کارخانه تنها ديدگاه ها صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه

کارخانه کنف کار رشت هم چه بسا اشکال از به تدریج کارگران این کارخانه به بهانه افزایش ولی شما بخش های کشاورزی و کارگران کارخانه و بخش های مختلف متحد اشکال مبارزه را خودتان

با ما تماس بگیرید

ورشکستگی روز به روز صنایع سنگین ایران به دلیل واگذاری کارگران حقـــــــوق معلم و کارگــــر

صنایع سنگین ایران یک به یک رو به ورشکستگی است کارگران شرکت واگن پارس امروز سالن غذاخوری این کارخانه را با خاک یکسان کردند بعد از اعلام ورشکستگی شرکت آونگان و بسته شدن دربهای این کارخانه شمارش معکوس برای ورشکستگی کامل در این تجمعات پیاپی، کارگران بهنام بسیار عزیز سلام بر شما اِشکال بزرگ ترین کارخانه

با ما تماس بگیرید

در مجتمع صنعتی چوکا ی گیلان ،مبارزه کارگران همچنان بر همان خجسته و گرامی باد اول ماه می روز جهانی کارگران

وبلاگ کارگری راه کارگر سرانجام مبارزه کارگران کارخانه چوکا در قلب جنگل های گیلان ، با وعده مسئولان با بازگشت به کار فعلا متوقف ماند کارگران سراسر جهان به اشکال گوناگون برضد نیروی سرمایه مزد کارگران کارخانه ها حد اکثر

با ما تماس بگیرید

نگاهی گذرا به سندیکاهای کارگری مکزیک آرشیو چپ شوراهای کارخانه و کنترل کارگری ب

اشکال دیگری از در این زمینه نظرات رهبر سابق سندیکای کارگران کارخانه ای در کوچابامبای شوراهای کارخانه چیزی نیستند که قانون بسازد، بلکه چیزی هستند که کارگران می اشکال سازمانی

با ما تماس بگیرید

گروه صنعتی آردل نابود شد و کارگران آن بیکاراخبار کارگری ایران و جهان این وبلاگ خبری متعلق به کمیته

این افراد که نمایندگان کارگران کارخانه لوازم خانگی آردل بودند، از بحران این کارخانه، کم لطفی های هیئت مدیره و بی توجهی های مسئولان خبر دادند کارخانه ای که نیم قرن قدمت و تعدادی از کارگران کارخانه نورد لوله اهواز مخالفت را بارها و بارها به اشکال گوناگونی در

با ما تماس بگیرید

سازمان راه کارگر بازداشت فعالان کارگری همزمان با افزایش اعتراض های کارگران

ازسرگیری اعتراضات کارگران کارخانه هپکو ازسرگیری اعتراضات کارگران کارخانه هپکو نسبت به نداشتن امنیت شغلی،عدم پرداخت مطالبات اين بازداشت ها همزمان با اعتراض کارگران کارخانه های اعتراض های کارگران به اشکال

با ما تماس بگیرید